समानार्थी शब्द | Samanarthi Shabd | 5000+ मराठी समानार्थी शब्द

5000+ मराठी समानार्थी शब्द स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना परीक्षेच्या दृष्टीने मराठी व्याकरण या विषयाच्या अभ्यासात समानार्थी शब्द या घटकाला अत्यंत महत्व आहे.त्याची तयारी करताना खालील समानार्थी शब्द आपल्या निश्चितच उपयोगी पडतील. मराठी भाषेतील 5000+ पेक्षा जास्त समानार्थी शब्दांचा समावेश खालील यादीमध्ये करण्यात येणार आहे. नोट : या पृष्ठावर प्रत्येक रविवारी 100+नवीन मराठी समानार्थी शब्द टाकले … Read more