MPSC Syllabus: MPSC Syllabus 2023 in Marathi PDF

MPSC Syllabus 2023 in Marathi PDF

MPSC Syllabus in Marathi: The exams are conducted and overseen by the Maharashtra Public Service Commission (MPSC). Apart from the MPSC Exam, the commission also conducts other examinations such as Subordinate Services, Class C Services, Engineering Services, Agriculture Services, Judicial Services, etc. In this article, you can get the latest MPSC Syllabus and the exam pattern.

नमस्कार मित्रांनो, या पेजवर एमपीएससी मार्फत होणाऱ्या सर्व परीक्षांचा अभ्यासक्रम पीडीएफ स्वरुपात दिलेला आहे. येथे तुम्ही प्रीलिम आणि मुख्य (इंग्रजी व मराठी) साठी एमपीएससी परीक्षेचा तपशील अभ्यासक्रम पीडीएफ वाचू / डाउनलोड करू शकता.

MPSC Syllabus 2022-2023 in Marathi PDF [Updated Syllabus]

MPSC Syllabus 2023 is set by the conducting authority of MPSC. This post will give you the complete details on MPSC exam pattern, MPSC prelims syllabus, and MPSC mains syllabus. Read the post till the end to know all about the latest MPSC syllabus. In this article, you can download the detailed MPSC Syllabus PDF for prelims and mains (English and Marathi) एमपीएससी अभ्यासक्रम

MPSC Rajyaseva Syllabus (Marathi & English)

MPSC Rajyaseva Syllabus (मराठी)Download
MPSC Rajyaseva Syllabus (English)Download

MPSC Subordinate Services Group B Syllabus

MPSC Subordinate Services Syllabus [ALL]Download
MPSC Subordinate Services Syllabus [ASO Syllabus]Download
MPSC Subordinate Services Syllabus [STI Syllabus]Download
MPSC Subordinate Services Syllabus [PSI Syllabus]Download

MPSC Group C Syllabus

MPSC Class C Services Syllabus [ESI-TA-CT]Download
MPSC Excise Sub-Inspector Exam Syllabus [ESI]Download
MPSC Tax Assistant Exam Syllabus [TA]Download
MPSC Clerk Typist Exam Syllabus [CT]Download

MPSC Engineering Services Syllabus

MPSC Engineering Services Syllabus [ALL]Download
MPSC Civil Engineering Services SyllabusDownload
MPSC Electrical Engineering Services SyllabusDownload
MPSC Mechanical Engineering Services SyllabusDownload

MPSC Agriculture Officer Syllabus PDF

MPSC Agriculture Service SyllabusDownload

MPSC Forest Service Exam Syllabus

MPSC Forest Services SyllabusDownload

MPSC Assistant Motor Vehicle Inspector Syllabus

MPSC AMVI SyllabusDownload

MPSC Technical Assistant Syllabus

MPSC Technical Assistant SyllabusDownload

MPSC Judicial Services Syllabus

MPSC Judicial Services Syllabus [JMFC]Download

एमपीएससी अभ्यासक्रम अपडेट्स:

  • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राज्य सेवा मुख्य परीक्षेच्या सहा विषयांपैकी चार विषयांतील घटकांमध्ये बदल केला आहे. सुधारित अभ्यासक्रम संकेतस्थळावर देण्यात आल्याचे एमपीएससीने घोषणापत्राद्वारे जाहीर केले आहे. राज्य सेवा मुख्य परीक्षेसाठी एकूण सहा विषय असतात. त्यातील सामान्य अध्ययन १, सामान्य अध्ययन २, सामान्य अध्ययन ३ आणि सामान्य अध्ययन ४ असे चार विषय असतात. या चार विषयांतील काही घटकांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. सुधारित अभ्यासक्रम घोषणापत्र प्रसिद्ध झालेल्या दिनाकांपासून पुढील परीक्षांसाठी लागू असेल, असे आयोगाने स्षष्ट केले आहे. मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांतील सुधारित अभ्यासक्रम संके तस्थळावर देण्यात आला असून, इंग्रजी भाषेतील अभ्यासक्रम अंतिम आणि अधिकृत समजण्यात येईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
  • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) तांत्रिक सेवांच्या परीक्षा पद्धतीमध्ये मोठा बदल केला असून, आता एका अर्जाद्वारे विद्यार्थ्यांना तीन संवर्गातील पदांसाठी पात्र होता येणार आहे. एमपीएससीने महाराष्ट्र वन सेवा, महाराष्ट्र कृषी सेवा आणि महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा या संवर्गांसाठी स्वतंत्र परीक्षा न घेता आता ‘महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा’ या नावाने एकच संयुक्त पूर्वपरीक्षा घेतली जाणार असून हा बदल २०२१ मध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातीपासून केला जाणार आहे.

MPSC Question Papers

MPSC conducts the MPSC Exam to recruit various officers for Group A, B and C posts. From the links below, you can download MPSC question papers and answer keys PDFs for All MPSC Exams.

FAQ

Where can I download MPSC Syllabus PDF?

Candidates can download the MPSC Syllabus PDF from the link.

Can an MPSC exam be taken in the English language?

Yes, aspirants can choose either English or Marathi to write exams in MPSC.

Does MPSC Syllabus available with Exam Pattern?

Yes. MPSC provides Syllabus along with the test pattern.

What is the process for applying to the MPSC 2023 exam?

Aspirant can apply via the official website of MPSC. On the website Register for Application, fill the Application Form, upload required documents and photos, pay the respective Application Fee, and Submit the Form.

11 thoughts on “MPSC Syllabus: MPSC Syllabus 2023 in Marathi PDF”

  1. Very helpful website thanks you so much sir/ mam for available sillyabus in PDF format
    Thanks you so much once again

    Reply

Leave a Comment