चालू घडामोडी | 6 फेब्रुवारी 2021

वन लायनर चालू घडामोडी 1) तामिळनाडूमधील विल्लुपुरम जिल्हा प्रशासनाने ‘वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम-1972’ अन्वये कालिवेली पाणथळ भूमीला पक्षी अभयारण्य म्हणून घोषित …

Read more