एमपीएससी मंत्र : सामान्य विज्ञानाची तयारी करताना..

सामान्य विज्ञान घटकाचा अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे विहित करण्यात आला आहे. सामान्य विज्ञान घटकाचा अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे विहित करण्यात आला आहे. भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र व आरोग्यशास्त्र. मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणाच्या आधारे लक्षात घ्यायचे अन्य मुद्दे पुढीलप्रमाणे: एकूण १५ प्रश्नांपैकी प्रत्येक उपघटकावर तीन तीन प्रश्न विचारलेले आहेत. बहुविधानी प्रश्नांची संख्या कमी आहे आणि पारंपरिक पद्धतीचे बहुपर्यायी प्रश्न जास्त … Read more

MPSC Mock Test 2020 – महाराष्ट्राचा भूगोल | Mini Test 3

MPSC Mock Test 2020 Attempt Free Mock Test 2020 for MPSC in Marathi & English at MPSCBook.com. Start your practice with MPSC online test series now. 1. Unlimited Test Time. Test Timer starts from 0 2. Each question is of 1 mark. 3. No Negative Marking 4. You can view your Score & Rank after … Read more

MPSC Mock Test 2020 – भूगोल : मिश्रित | Mini Test 2

MPSC Mock Test 2020 Attempt Free Mock Test 2020 for MPSC in Marathi & English at MPSCBook.com. Start your practice with MPSC online test series now. 1. Unlimited Test Time. Test Timer starts from 0 2. Each question is of 1 mark. 3. No Negative Marking 4. You can view your Score & Rank after … Read more

एमपीएससी : आधुनिक भारताचा इतिहास

लेखामध्ये आधुनिक भारताच्या इतिहासाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. प्राचीन आणि मध्ययुगीन इतिहासाची तयारी कशा प्रकारे करावी याबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये आधुनिक भारताच्या इतिहासाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व इतिहास ब्रिटिशांची आर्थिक नीती, महत्त्वाचे चार्टर कायदे, जमीन सुधारणा, जंगल कायदे इ.चा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम आणि संबंधित भारतीय नेत्यांची विधाने या … Read more