जगाचा भूगोल : पृथ्वी – संपूर्ण माहिती व महत्वाच्या नोट्स

पृथ्वी हा सूर्यमालेतील सूर्यापासूनच्या अंतरानुक्रमे तिसरा तर आकारानुक्रमे पाचवा ग्रह आहे. सूर्यमालेतील खडकाळ ग्रहांमध्ये हा सर्वांत मोठा आहे. पृथ्वीची निर्मिती साधारणपणे ४५७ कोटी वर्षांपूर्वी झालीअसावी आणि तिचा उपग्रह चंद्र साधारणपणे ४५३ कोटी वर्षांपूर्वी पासून तिला प्रदक्षिणा घालू लागला. हिचा व्यास १२,७५६ कि.मी. एवढा आहे. सूर्यापासून पृथ्वीचे अंतर साधारणपणे १४,९५,९७,८९० कि.मी. एवढे आहे. पृथ्वी स्वतःच्या अक्षाभोवती … Read more

जगाचा भूगोल – नोट्स

जगाचा भूगोल

विश्व : अनेक दिर्घाकांचा समूह दिर्घिका : अनेक आकाशगंगांचा समूह आकाशगंगा : अनेक सौरमालांचा समूह (Milk way ) सौरमाला : ग्रह , उपग्रह , तारे , लघुग्रहांचा समूह सौरमालेत पृथ्वीसह एकूण ८ ग्रह , उपग्रह , लघुग्रज , बहुग्रह , धुमकेतू , उल्का आणि सूर्य या सर्वांचा समावेश होतो. सुर्य मालेत ग्रहांचे वर्गीकरण दोन भागात … Read more