‘एक राष्ट्र-एक रेशनकार्ड’ योजना 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात यशस्वीपणे लागू

एक राष्ट्र-एक रेशनकार्ड

‘एक राष्ट्र-एक रेशनकार्ड’ योजनेच्या अंतर्गत एकाच रेशनकार्डाचा (धान्य पत्रिका) वापर करून कोणत्याही राज्यांतून अथवा केंद्रशासित प्रदेशातून लाभार्थीला रास्त दरामध्ये धान्य …

Read more