MPSC GK Questions | 12th July 2020: Read Daily GK for MPSC PSI STI ASO

MPSC Gk

MPSC GK questions in Marathi based on Indian History, Geography, Indian Constitution, Polity, and Current Affairs. Updated GK useful for MPSC Exams. MPSC Book च्या दैनिक जनरल नॉलेज प्रश्न विभागात आपले स्वागत आहे. जनरल नॉलेज हा घटक स्पर्धा परीक्षांसाठी खूप महत्वाचा ठरतो. 1) कोणत्या व्यक्तीला ‘ड्यूश वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवॉर्ड 2020’ हा पुरस्कार प्राप्त … Read more

MPSC GK Questions | 11th July 2020: Read Daily GK for MPSC PSI STI ASO

MPSC Gk

MPSC GK questions in Marathi based on Indian History, Geography, Indian Constitution, Polity, and Current Affairs. Updated GK useful for MPSC Exams. MPSC Book च्या दैनिक जनरल नॉलेज प्रश्न विभागात आपले स्वागत आहे. जनरल नॉलेज हा घटक स्पर्धा परीक्षांसाठी खूप महत्वाचा ठरतो. 1) कोणत्या कंपनीने सौर ऊर्जेवर चालणारे मोबाईल स्वॅब कलेक्शन वाहन तयार केले? उत्तर … Read more

MPSC GK Questions | 10th July 2020: Read Daily GK for MPSC PSI STI ASO

MPSC Gk

MPSC GK Questions – 10th July 2020: Read Daily GK For MPSC Exam. MPSC GK questions in Marathi based on Indian History, Geography, Indian Constitution, Polity, and Current Affairs. Updated GK useful for MPSC Exams. MPSC Book च्या दैनिक जनरल नॉलेज प्रश्न विभागात आपले स्वागत आहे. जनरल नॉलेज हा घटक स्पर्धा परीक्षांसाठी खूप महत्वाचा ठरतो. … Read more

MPSC GK Questions | 09th July 2020: Read Daily GK for MPSC PSI STI ASO

MPSC Gk

MPSC GK Questions – 09th July 2020: Read Daily GK For MPSC Exam. MPSC GK questions in Marathi based on Indian History, Geography, Indian Constitution, Polity, and Current Affairs. Updated GK useful for MPSC Exams. MPSC Book च्या दैनिक जनरल नॉलेज प्रश्न विभागात आपले स्वागत आहे. जनरल नॉलेज हा घटक स्पर्धा परीक्षांसाठी खूप महत्वाचा ठरतो. … Read more

MPSC GK Questions | 08th July 2020: Read Daily GK for MPSC PSI STI ASO

MPSC Gk

MPSC GK Questions – 08th July 2020: Read Daily GK For MPSC Exam. MPSC GK questions in Marathi based on Indian History, Geography, Indian Constitution, Polity and Current Affairs. Updated GK useful for MPSC Exams. MPSC Book च्या दैनिक जनरल नॉलेज प्रश्न विभागात आपले स्वागत आहे. जनरल नॉलेज हा घटक स्पर्धा परीक्षांसाठी खूप महत्वाचा ठरतो. … Read more

MPSC GK Questions | 07th July 2020: Read Daily GK for MPSC PSI STI ASO

MPSC Gk

MPSC GK Questions – 07th July 2020: Read Daily GK For MPSC Exam. MPSC GK questions in Marathi based on Indian History, Geography, Indian Constitution, Polity, and Current Affairs. Updated GK useful for MPSC Exams. MPSC Book च्या दैनिक जनरल नॉलेज प्रश्न विभागात आपले स्वागत आहे. जनरल नॉलेज हा घटक स्पर्धा परीक्षांसाठी खूप महत्वाचा ठरतो. … Read more